LED调光线

  • LED调光线是用于连接LED灯和调光设备的电缆。它在LED照明系统中起到传输电源和控制信号的作用,使用户能够通过调光设备来控制LED灯的亮度。包括以下类型:电源线,控制线,扩展线.

LED调光线

  • LED调光线是用于连接LED灯和调光设备的电缆。它在LED照明系统中起到传输电源和控制信号的作用,使用户能够通过调光设备来控制LED灯的亮度。包括以下类型:电源线,控制线,扩展线.